vrijdag 27 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 9-SLOT)

VERENIGDE STATEN VAN

AMERIKA. (9-SLOT)
WEST VIRIGINIA.(WV)

West Virginia dankt haar naam aan de "maagdelijke koningin "Elizabeth I van Engeland".  De bijnaam van de staat is; "Mountain state". 
De staat heeft een oppervlakte van 62.809 km², waarvan 0,6% water. De hoofdstad in Charleston, wat tevens ook de grootste stad is. Het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Kentucky en Ohio.
Tot de Amerikaanse Burgeroorlog behoorde het gebied tot de staat Virginia. Toen Virginia zich afscheidde van de Unie, scheidden de westelijke provincies zich af van Virginia en ontstonden er twee gebieden. Op 31 december 1862 ondertekende Abraham Lincoln een wet die West Virginia toestond een onafhankelijke staat te vormen. Op 20 juni 1863 werd West Virginia officieel de 35e staat van de V.S. De belangrijkste rivier is de Ohio rivier.

VLAG VAN WEST VIRGINIA.

De vlag van West Virginia heet een wit veld met een blauwe rand. In het midden van het veld is het zegel van de staat afgebeeld zonder cirkel rand.
De vlag werd aangenomen op 7 maart 1929.ZEGEL VAN WEST VIRGINIA.Het zegel heeft een voor- en achterzijde. Links de voorzijde.
In het midden van het zegel een rotsblok de datum 20 juni 1863 de datum dat West Virginia een eigen staat werd.
Op de grond voor het rotsblok twee gekruiste geweren en de muts van de vrijheid. Twee mannen aan weerszijden van het rotsblok vertegenwoordigen (links) de landbouw en (rechts) de mijn bouw en industrie. Achter de linker man een bijl, ploeg en een maisplant, en achter de rechter man, een mijnwerker, staat een aambeeld en moker.
In de buitenste ring van het zegel staat de tekst; "Montani Semper Liberi" ("Bergbeklimmers gratis toegang") Rechts het historische wapen van West Virginia.

De achterzijde van het zegel heeft een afbeelding die het landschap weergeeft met bergen, een stoomtrein, mijnbouw, industrie en veeteelt op de lagere gronden.
Boven de afbeelding de spreuk," Libertas E Fidelitate" ("Vrijheid en Trouw")
De afbeelding is omringt door maiskolven, eikentakken en bloemen. 

WISCONSIN.(WI)

De staat dankt haar naam aan de Indiaanse naam voor de rivier Wiscosin. De bijnaam van de staat is "Badger state". 
De staat heeft een oppervlakte van 169.790 km², waarvan 17,1% water. De hoofdstad is Madison en de grootste stad is Milwaukee. De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Michigan, het Michigan Meer, Illinois, Iowa en Minnesota.
Het gebied was voor de komst van de kolonisten in handen van de Indianen. Tot de 18 e eeuw was het in handen van de Fransen die het kwijtraakten aan de Britten.
De naam is via het Frans afgeleid van  het Indiaanse woord "Myaamia" dat betekend; "deze rivier slingert zich door rood steen", een verwijzing naar de rode zandsteenrotsen.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog koos de staat de zijde van de Unie. Op 29 mei 1948 werd Wisconsin als 30e een staat van de V.S.


VLAG VAN WISCONSIN.


De vlag van Wisconsin heeft een donkerblauw veld met in het midden een afbeelding van het zegel van de staat.
De huidige vlag werd aangenomen op 29 april 1913. Pas op 1 juni 1981 werden de naam en het jaartal toegevoegd om verwarring met de vlag van de staat New York te voorkomen.

ZEGEL VAN WISCONSIN.

Boven het wapenschild in het zegel staat de tekst "Forward"
("Voorwaarts"). Boven het schild een afbeelding van het nationale dier de das.
Op het schild (met de klok mee) een ploeg, een pikhouweel en een schep, een anker en een arm met een hamer. Zij vertegenwoordigen, de landbouw, de mijnbouw, de navigatie en de industrie.
In het centrum het Amerikaanse wapenschild met de spreuk "E Pluribus Umum". ( "Een uit velen").
Het schild wordt gedragen door links een matroos en rechts een mijnwerker. Het symboliseert het werk op het land en het water. 
Links onder het wapenschild de hoorn des overvloeds en rechts 13 lood ignots (loden baartjes)
Dertien staat symbool voor de 13 staten die voor de onafhankelijkheid vochten van Groot-Brittannië.
Ondanks dat de staat niet aan zee ligt benadrukt het zegel de mijnbouw en de scheepvaart. Dit voor het vervoer van de lood en ijzer producten via de grote Meren en de rivier de Mississippi.
Rechts het historische wapen van Wisconsin (1876).


WYOMING.(WY)

Wyoming komt uit het Indiaans voor; "bergen afgewisseld door dalen". De bijnaam van de staat is "Equality state". (Staat van gelijkheid)
De hoofdstad is Cheyenne, wat tevens ook de grootste stad is. De staat wordt omringt door; (met de klok mee) Montana, South Dakota, Nebraska, Colorado, Utah en Idaho.
De bijnaam Equality state komt door het feit dat in 1869 de vrouwen er reeds kiesrecht kregen en werden toegelaten in openbare functies.
Het gebied oorspronkelijk bewoond door de Indianen was lange tijd in Franse handen. In 1803 werd het gebied verworven door de V.S. Op 10 juli 1980 werd Wyoming officieel de 44e staat van de V.S.

VLAG VAN WYOMONG.


De vlag van de staat Wyoming heeft een blauw veld en omringt met een rood-wit kader.
In het midden van de vlag staat een bizon afgebeeld in het wit met daarin het zegel van de staat.
De vlag werd aangenomen op 31 januari 1917.

ZEGEL VAN WYOMING.


Het zegel werd aangenomen in 1893. Het in het wit gedrapeerde figuur houdt in de rechter hand een staf met het gele banier met de tekst; "Equal Rights" ("Gelijke Rechten")
Aan beide zijden van het witte figuur twee zuiltjes waarop lampen branden symboliserend het licht van de kennis.
De mannelijke figuren staan voor de veeteelt en de mijnbouw.
De linten om de de zuiltjes dragen de woorden; Olie, Mijnen, Vee en Graan. het zijn de belangrijkste bron van inkomen van de staat.WASHINGTON D.C. EN NEW YORK CITY.

WASHINGTON D.C.

Washington D.C. is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika. Het is het regeringscentrum en het ligt in het federale district dat de hoofdstad omvat Columbia. het district behoort tot geen enkele staat zodat er geen invloed van buitenaf op kan worden uitgeoefend. De naam is afgeleid van de ontdekkingsreiziger Columbus. het district Columbia wordt volledig ingesloten door de staat Maryland.
Washington is de verblijfplaats van de president van de V.S. in het Witte Huis, als hoofd van de uitvoerende macht. Verder bevindt zich er het Capitol de zetel van de wetgevende macht.
Het militaire centrum van de V.S. het Pentagon ligt in de staat Virginia.

VLAG VAN WASHINGTON D.C.

 De vlag heeft in de bovenste witte band drie rode sterren boven twee rode banden op een witte achtergrond.
De vlag is gebaseerd op het familiewapen van de eerste president van de V.S. George Washington, maar wie ook de stad is vernoemd.


Het Federaal District kreeg pas op 15 oktober 1938 deze vlag; tot die datum had het gebied geen eigen vlag.


ZEGEL VAN WASHINGTON D.C.

Het zegel bevat een afbeelding van George Washington op een voetstuk met daarnaast het figuur van een vrouw de een lauwerkrans in haar rechterhand heeft en in haar linker een stenen tablet voorstellende de grondwet.
Aan de voet de Amerikaanse adelaar. Links de opkomende zon vanachter de bergen met een boogbrug en een trein die de rivier de Potomac oversteekt.
Rechts het Capitol en groene weiden
Boven in het zegel de tekst; "District of Coloumbia". 
Geheel onderin een wit lint met de Latijnse tekst; "Justitia Omnibus" ("rechtvaardigheid voor iedereen").

NEW YORK.(CITY)

De stad New York is de grootste stad van de V.S. Het is het centrum van de handel, financiën, public relations, kunst, mode en educatie. het is een van de belangrijkste van de wereldsteden.
De stad heeft een oppervlakte van 1214 km², 785,2 km² land en 428,8 km² aan water.
De stad bestaat uit stadsdelen: de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island.
De stad heeft de bijnaam; "The City That Never Sleeps" ("De stad die nooit slaapt").

Het was Giovanni da Verrazzono, in Franse dienst, die in 1524 de benendenloop van de huidige rivier de Hudson ontdekte een gebied dat bewoond was door de Leape-indianen.
Pas door de reis van Henry Hudson, een Engelsman in dienst van de VOC, werd het gebied meer in kaart gebracht. Hij ontdekte Manhattan op 11 september 1609 en voer de stroom van de rivier op, die nu zijn naam draagt, tot Albany.Het gebied waar zich tussen 1624 en 1626 veel Belgen, Nederlanders en Duitsers zich vestigden werd eerst zowel Nieuw-België als Nieuw Nederland genoemd.
In 1626 stichtte men er de eerste kolonie met Peter Minuit als gouverneur en het kreeg later da naam Nieuw-Amsterdam. In dat zelfde jaar kocht Minuit voor 60 gulden Manhattan van de Indianen.
Aan het begin van de Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog werd in 1664 Manhattan door de Engelsen veroverd die de nederzetting New York noemden, naar de hertog van York.
In 1673 was het weer even in handen van de Nederlanders die de naam weer veranderden in Nieuw-Oranje.
Bij de Vrede van Westminster in 1674 werd het gebied officieel overgedragen aan de Britten.

VLAG VAN NEW YORK CITY.

De vlag van New York City draagt de kleuren als de Prinsenvlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar in verticale banen. De vlag van de Republiek was in horizontale banen oranje-blanje-bleu.
In het midden van de witte baan staat het zegel van New York city afgebeeld.


ZEGEL VAN NEW YORK CITY.

 Boven het schild staat de Amerikaanse adelaar afgebeeld. Links van het schild een matroos met in zijn hand een schietlood en links een jacobstaf, en rechts de originele bewoner van het gebied een Indiaan met boog.
In het schild centraal de wieken van een molen wat herinnert aan de Nederlandse geschiedenis van de stad.
Onder en boven de wieken een bever. Het symboliseert de WIC (West Indische Compagny) het eerste bedrijf dat in de stad werd gevestigd.
Links en rechts graan emmers symboliserend de industrie.
Onder de afbeelding het jaartal 1625 waarin de stad door de Nederlanders werd gesticht.
In de cirkel de spreuk; "Sigillum civitas novi eboraci" ("Het zegel van de stad New York").De meeste Amerikanen weten maar zeer weinig van Nederland wat ze niet kennen onder deze naam, maar als ze het kennen spreken over Holland. Vraagt men in de V.S. waar je vandaan komt en je zegt Holland, dan denken ze eerst aan de stad Holland in de staat New Jersey.
Maar ook wij Nederlanders weten in feite maar bitter weinig over de Verenigde Staten van Amerika en spreken dan ook gewoon over Amerika, wat in feite een werelddeel is.
Duidelijk komt naar voren bij de oorsprong van de namen van de staten de eerste bewoners van het land de Indianen en de latere kolonisten de Spanjaarden, Fransen en Engelsen.
In dit artikel alleen informatie geven over de grote, ligging, vlaggen, zegels en wapenschilden van de Amerikaanse staten.


FRYGISCHE MUTS SYMBOOL VAN VRIJHEID.

Op veel Amerikaanse zegels komt men de afbeelding tegen van deze muts. Deze muts in het rood werd het symbool in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie.

Het is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en naar beneden valt. De oorsprong ligt in Klein-Azië bij de bewoners van Frygië.
Aan het dragen van een broek en deze muts werden de oosterlingen herkend. De vrijgelaten Romeinse slaven droegen de muts als teken van vrijheid.
In de middeleeuwen dook de muts op bij de Noormannen en de Byzantijnen en ook de Napolitaanse zeelieden droegen de muts.
Maar uiteindelijk werd de must het symbool van het ooit tot slavernij, van het feodale systeem, vervallen Franse volk dat zijn banden had afgeschud en nu vrij was.
De muts komt zelfs voor in het wapen van Argentinië uit 1813.
( Ook de liefhebbers van de Smurfen moeten deze muts kennen als hoofddeksel van het blauwe volkje.)donderdag 26 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)


VERENIGDE STATEN VAN 

AMERIKA. (8)TENNESSEE.(TN)

De naam komt van "Tennese" stad van de Cherokee-Indianen. De bijnaam van de staat is "Volenteer state". De hoofdstad is Nahville en de grootste stad is Memphis.
De staat heeft een oppervlakte van 109.247 km², waarvan 2,2% water.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Kentucky, Viginia, North Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas en Missouri.
De belangrijkste rivieren zijn de Tennessee en de Cumberland.
De staat ging in de 18e eeuw over van Franse handen in Britse handen. Op 1 juni 1796 werd de staat formeel het 16 e lid van de V.S.

VLAG VAN TENNESSEE.


De huidige vlag van de staat Tennessee bestaat uit een karmozijnrood veld met aan het einde rechts een dunne witte streep en een bredere blauwe streep verticaal. In het midden een blauwe cirkel met daarop drie witte sterren en omringt met een witte rand.
De vlag werd aangenomen op 17 april 1905.
De drie sterren staan voor de regio's van de staat, Oost-, Midden- en West-Tennessee. 
De oude vlag van de staat had drie horizontale banen rood-wit-rood met in het blauwe kanton linksboven het zegel van de staat zwart op wit.

ZEGEL VAN TENNESSEE.

 Boven in het zegel afbeeldingen van het agrarische belang van de staat.
Een kleine schuur, ploeg, korenschoven, katoen en natuur met er onder het woord 'Agriculture'.
Daaronder een rivier met een scheepje dat de handel symboliseert, met er onder het woord 'commerce'.
Boven de korenschoof in Romeinse cijfers het getal 16 als de zesteinde staat van de V.S. Rechts het historische wapen van Tennessee (1876).


TEXAS. (TX)

De naam Texas komt van het Indiaans voor "Vrienden". De bijnaam van de staat is; "Lone star state". De staat heeft een oppervlakte van 696.241 km², waarvan 2,5% water. De hoofdstad is Austin en de grootste stad is Houston.
Texas wordt omringt door: (met de klok mee) Oklahoma, Arkansas, Louisiana, de Caribische Zee, Mexico en New Mexico. De staat is rijk aan oliebronnen.
De oorspronkelijke bewoners waren Indianen stammen, maar tegenwoordig wonen er nog steeds Apache, Atakapa, Bidai, Caddo, Comache, Karankawa, Kiowa, Tonkawa en Wichita indianen.
Doordat zijn schip verging voor de kust van Texas was het de Spanjaard Álvar Núñez Cabeza de Vaca die als eerste Europeaan voet aan wal zette in dit gebied. 
Texas was de eerste eeuwen een Spaanse kolonie. Van 1685 tot 1689 behoorde Texas tot de Franse kolonie Fort Saint Louis.
Na de onafhankelijkheid van Mexico van Frankrijk werd Texas een deel van Mexico. In 1824 riepen de toenmalige bewoners van de staat hun onafhankelijkheid uit van Mexico waarop er een strijd ontstond, waarvan de slag om de Alamo legendarisch was. In 1836 werd de onafhankelijkheid erkent.
OP 29 december 1845 werd Texas door de V.S. geannexeerd en werd daarmee de 28e staat van de V.S.


VLAG VAN TEXAS.


De vlag van Texas heeft een verticale blauwe baan aan de hijszijde en twee horizontale banen in wit en rood. De banen hebben een gelijke oppervlakte. In de blauwe baan staat een witte vijfpuntige ster. De vlag dateert uit de periode van de Republiek Texas en is ongewijzigd gebleven.
het blauw staat voor loyaliteit, wit voor kracht en rood voor dapperheid. De enkele witte ster maakt duidelijk waaraan de staat haar bijnaam heeft te danken.

ZEGEL VAN TEXAS.

Het zegel van de staat Texas is gebaseerd op het zegel van de Republiek Texas.


Links de voorzijde van het zegel en rechts de achterzijde.
Het dateert van 25 januari 1839.
In de voorzijde van het zegel staat in het midden de (eenzame) witte ster omringt door een tak eikenloof met noten en een olijftak met vruchten.

De achterzijde van het zegel heeft in het midden wapenschild met in het bovenste deel Alamo afgebeeld, links onder het kanon van de slag bij Gonzales en rechtsonder de Vince's bridge. Rond het schild een tak eikenloof en olijftakken. Boven het schild een wit lint met de tekst; "Remember Alamo" ("Herinner Alamo") en onder het schild de tekst "Texas one and indivisible". ("Texas één en ondeelbaar").
Rond het schild de vlaggen van: Koninkrijk Frankrijk, Koninkrijk Spanje, Verenigde Mexicaanse Staten, Republiek van Texas, de verbonden Staten van Amerika en de V.S. van Amerika.

Rechts het historische wapen van Texas (1876).
UTAH. (UT)

De naam komt van de Indiaanse stam Utes. De bijnaam van de staat is "Bechive state".
De hoofdstad is Salt Lake City en het is tevens de grootste stad.
De staat heeft een oppervlakte van 220.080 km², waarvan 3,3% aan water.
Voor de komst van de eerste Europeanen naar de Nieuwe Wereld werd het gebied door Indianen stammen als de Iintah, Ouray en Utes bevolkt. Naar hen is de staat genoemd.
Op 24 juli 1847 vestigden de eerste kolonisten, Mormonen, zich in het gebied. De regio behoorde toen nog aan Mexico, dat het na een oorlog in 1848 aan de V.S. moesten afstaan.
Na lang het Utah-territorium te zijn geweest werd het gebied op 4 januari 1896 de 45e staat van de V.S.


VLAG VAN UTAH.

De vlag van Utah werd op 11 maart 1913 aangenomen.
De vlag heeft een blauw veld met in het midden een gouden cirkel met daarin het zegel van de staat.

ZEGEL VAN UTAH.


Het zegel met het wapen (rechts) van de staat Utah is in gebruik sinds 3 april 1896. het is een aangepast zegel dat in 1851 in gebruik was genomen.
Het huidige zegel toont in het schild een bijenkorf met er boven de tekst 'industrie', wat beide de vooruitgang symboliseert.
Onder in het wapenschild de naam 'Utah' en het jaartal 1847 dat de eerste Mormoon naar het gebied kwam. Het schild heeft aan weerszijden de Amerikaanse vlag en er boven de Amerikaanse adelaar met gespreide vleugels. het symboliseert de bescherming van de V.S. aan de staat Utah en de loyaliteit van de staat ten opzichte van de V.S. het jaartal 1896 geeft het jaar weer dat de staat lid werd van de V.S.


VERMONT. (VT)

De staat dankt haar naam naar "Les Verts Monts" het Frans voor "Groene bergen". De bijnaam van de staat is "Green Mountain state". De hoofdstad is Montpelier en de grootste stad Burlington.
De staat heeft een oppervlakte van 24.923 km², waarvan 3,8% water.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Canada, New Hampshire, Massachusetts en New York.
het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen als de Iroquois, Algonquin en Abenaki. Het gebied was onder beheer van de Fransen die het bij het Verdrag van Parijs in 1763 overdroegen aan de Britten.
In 1777 riep Vermont de republiek uit en op 4 maart 1791 werd ze als 14e staat toegelaten tot V.S.


VLAG VAN VERMONT.

De vlag van Vermont heeft een donkerblauw veld met in het midden het wapen van de staat. Op een rood lint staat het motto van de staat; "Freedon and Unity" ( "Vrijheid en Eenheid").
De vlag werd in zijn huidige vorm aangenomen op 1 juni 1923.
ZEGEL VAN VERMONT.

Het zegel vertoont een 14-takkige pijnboom met twee graanschoven.
De 14 takken symboliseren de dertien kolonies en Vermont als 14 staat van de Unie.
Boven het geheel golvende lijnen voorstellende de lucht met wolken.
Links van de pijnboom de Franse lelie en rechts een koe. De lelie symboliseert het Franse verleden en de koe de rijke melkveehouderij. Onder een brede groene golvende band voorstellende de natuur de naam van de staat en het motto van de staat. Daaronder golvende blauwe lijnen voorstellende het water. Tussen wolken en water aan beide zijden een ring van korenaren.
Rechts een afbeelding van het historische wapen van Vermont.


VIRGINIA. (VA)

Virginia is vernoemt naar de "maagdelijke koningin" Elizabeth I van Engeland. De bijnaam van de staat is; "The old dominion".
De hoofdstad van de staat is Richmond en de grootste stad is Norfolk.
Virginia is de eerste van de dertien kolonies van Amerika. Koning Karel II gaf Virginia, dat trouw bleef aan de monarchie gedurende de Engelse Burgeroorlog, de bijnaam `The Old Dominion`.
De staat grenst aan; (met de klok mee) Maryland, de Atlantische Oceaan, North Carolina, Tennessee, Kentucky en West Virginia.
De kolonie kende een opbloei door de tabaksindustrie en later in de katoen industrie.
In de 18 eeuw was het een van de 13 kolonies die streden voor hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Op 25 juni 1788 werd de staat officieel lid van de V.S.

VLAG VAN VIRGINIA.

De vlag van Virginia heeft een donkerblauw veld met in het midden een afbeelding van het zegel van de staat.
De vlag werd officieel aangenomen op 30 april 1861.
De mannelijke afbeelding in het zegel is de Romeinse god Virtus, die de dapperheid van de staat symboliseert.
ZEGEL VAN VIRGINIA.

 Midden in het zegel van de staat Virginia de Romeinse god Virtus met zijn linkervoet staan op een verslagenvijand.
Virtis symboliseert de dapperheid en de verslagen vijand de overwonnen tirannie, zijnde het Groot-Britttannië.
Rechts van de gevallen vijand de gevallen kroon van het Britse rijk.
Onder de figuren het motto van de staat; "Sic Semper Tyrannis" ("Zo vergaat het tirannen altijd").
Deze spreuk wordt toegeschreven aan Marcus Junius Antonius nadat hij Julius Caesar vermoordde.
Om het zegel een ring van rode bloemen en groene bladeren van ?
Rechts het historische wapen van Virginia.

WASHINGTON.(WA)

De staat Washington is vernoemd naar George Washington de eerste president van de Verenigde Staten (1789-1797).  De bijnaam van de staat is "Evergreen state". De hoofdstad is Olympia en de grootste stad is Seattle.
De staat heeft een oppervlakte van 184.824 km², waarvan 6,6% water. De staat grenst aan: (met de klok mee) Canada, Idaho, Oregon en de Stille Oceaan.
De staat werd op 11 november 1889 de 42e staat van de V.S.
De staat Washington heeft de op drie na grootste Aziatisch-Amerikaanse bevolking van alle staten.

VLAG VAN WASHINGTON.


 De vlag van Washington heeft een donkergroen veld met in het midden het zegel van de staat. De vlag is in gebruik sinds 7 juni 1923, daarvoor had de staat geen eigen officiële  vlag.
Het is de enige vlag vlag in Amerika met de afbeelding van een president met aan afbeelding aan beide zijden. Ook is het de enige groene vlag in de V.S.


ZEGEL VAN WASHINGTON.


 Op een lichtblauwe achtergrond toont het zegel hoofd en schouders van de eerste president van de V.S. George Washington, 22 februari 1732  - 14 december 1799.
Hij was generaal, opperbevelhebber van de koloniën in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. 


Zie vervolg: V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN, (DEEL 9)woensdag 25 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 7)


VERENIGDE STATEN VAN

AMERIKA. (7)OKLAHOMA. (OK)

Het woord "oklahoma" komt uit de Choctaw-taal en betekend "Rode mensen".  De bijnaam van de staat is "Sooner state". Deze bijnaam komt uit het feit dat de kolonisten zich hier "sooner" (eerder) konden vestigen en land claimen.
De oorspronkelijke bevolking zijn de Cado Indianen stammen.
Oklahoma heeft een oppervlakte van 181.196 km², waarvan 1,8% water. De hoofdstad is Oklahoma City, wat tevens de grootste stad is.
Oklahoma wordt omringt door: (met de klok mee) Kansas, Missouri, Arkansas, Texas, New Mexico en Colorado.
Het gebied was in het begin in Franse handen en later enige decennia van de 18e eeuw van de Spanjaarden. Weer terug in Franse handen verkocht Frankrijk het gebied in 1803 aan de V.S.
Tussen 1830 en 1840 was dit het gebied waar men veel Indianen stammen onderbracht. De Chotaw
Indianen gaven de staat haar huidige naam. In hun taal betekend "okla" zowel "volk"als "rood".
Steden als Tulsa, Tahlequah en Muskogee zijn door de Indianen gesticht.
Oklahoma werd in 1908 de 46e staat van de .S.

VLAG VAN OKLAHOMA.


De vlag heeft Oklahoma heeft een lichtblauw veld met in het midden een traditioneel schild van de Osaga-indianen gemaakt van bizonhuid.
De kruisen op het schild staan voor vrede. Tevens wordt het schild gedekt door twee vredes tekens; een olijftak en een vredespijp.
De vredespijp symboliseert de Indianen en de olijftak de blanken van Europese komaf. Het geheel staat voor de vrede tussen beide groepen.
Onder het schild staat de naam van de staat weergegeven.
De huidige vlag werd na een referendum op 2 april 1925 aangenomen.

ZEGEL VAN OKLAHOMA.


Het huidige zegel van de staat Oklahoma is ontstaan uit het zegel van de Sequoyah staat.
Een staat die door de gezamenlijke Indianen stammen in 1905 werd uitgeroepen.


In de vijf punten van de ster staan de symbolen van de vijf Indianen stammen: Cherokee, Chickasaw, Chotaw, Creek en Seminole.

In de linkerbovenhoek van de ster het symbool van de Cherokee Natie; een zeven puntige ster die de zeven oude clans van de stam vertegenwoordigen omringt door een groene krans van eikenbladeren, het voorkomende hout uit hun leefgebied wat gebruikt werd om hun eeuwig heilige vuur brandend te houden. Het geheel symbool van kracht en het eeuwige leven.

In de top van de ster het symbool van de Chickasaw Natie bestaande uit een Indiaanse krijger in vol ornaat, met twee pijlen in zijn rechterhand en een lange boog in zijn linker hand. Over zijn schouder een schild. Het symboliseert het "Huis van de Strijders".

Rechtsboven in de punt van de ster het symbool van de Choctaw Natie. Het bestaat uit een  niet gespannen boog met drie pijlen en pijpbijl. De pijpbijl werd ceremonieel gerookt en doorgegeven in de raad bij belangrijke vergaderingen. Hoewel ze bekend staan als een vreedzaam volk, waren het felle verdedigers van hun land en huizen. De niet gespannen boog vertegenwoordigd het steeds gereed staan voor verdediging, maar ook voor vrede. De drie pijlen voor de drie grote leiders.

Linksonder in de punt van de ster het symbool van de Muscogee natie. het bestaat uit een schoof van tarwe en een ploeg. Ze werden gekozen als symbolen voor de moderne agro-industrie.
Het geheel verwijst naar de welvaart door de landbouw van deze stam.

Rechtsonder in de punt van de ster een gevederde indiaan in een kano peddelend over een meer naar een handelspost met zijn goederen. Een symbool van vrede en overvloed.

Midden in de ster in een groene krans van olijftakken een pionier boer en een inheemse inwoner die elkaars handen schudden met op de achtergrond de stralen van de zon. Tussen de beide figuren het symbool voor gerechtigheid voor beide soorten inwoners. Tussen de kruising van de olijftakken de hoorn des overvloeds.
Rond de centrale ster zijn 45 kleine sterren afgebeeld, voorstellende de 45 staten van de V.S. en de grote ster de staat zelf als 46e staat. het motto van de staat is; "Labor Omnia Vincit" ("Arbeid overwint alles").
Het zegel werd in 1907 gepresenteerd en in 1957 officieel aangenomen.

OREGON. (OR)

De naam komt vermoedelijk van het Spaanse woord "Orejón": "Groot oor". De bijnaam van de staat is; "Beaver state". De hoofdstad is Salem en de grootste stad is Portland.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Washington, Idaho, Nevada, California en de Stille Oceaan.
De staat heeft een oppervlakte van 255.026 km², waarvan 2,4% water. 
De Columbia rivier en de Snake rivier vormen een groot deel van de natuurlijke grens in het noorden en oosten van de staat.
De huidige staat maakte oorspronkelijk deel uit van Oregon Country onder gedeeld Amerikaans en Brits bestuur. Op 14 februari 1859 werd de staat lid van de V.S.


VLAG VAN OREGON.


Links de voorzijde en rechts de achterzijde van de vlag van Oregon.
Op de voorzijde op een blauw veld bovenaan de naam van de staat, daaronder het zegel van Oregon met sterren en jaartal 1859.
De 33 sterren geven de staten van de V.S. weer, waarvan Oregon als 33e staat toetrad. Het jaartal het jaar van de toetreding. De staat was tijdens de Amerikaanse Burger Oorlog lid van de Unie.
Op de achterzijde op een blauw veld van de vlag (rechts) staat de bever afgebeeld het symbolische dier van de staat. De vlag werd op 26 januari 1925 officieel aangenomen.
Oregon is de enige staat van de V.S. waarvan voor- en achterzijde van de vlag verschillen.

ZEGEL VAN OREGON.

In de binnenste cirkel de Amerikaanse adelaar met gespreide vleugels. Daaronder in het schild een eland, huifkar, en de Stille Oceaan een Brits schip dat vertrekt en een Amerikaans schip dat aankomt, symboliserend het einde van de Britse overheersing.  
Boven de oceaan de opkomende zon symboliserend de nieuwe toekomst.
Onder in het wapen een korenschoof, ploeg en pikhouweel voor de landbouw, veeteelt en de mijnbouw.
De 33 sterren rondom het schild geven het aantal staten weer bij het lid worden van de staat als 34e van de V.S. het motto van de staat is: "Ze vaart op eigen vleugels".
Rechts het historische wapen van Oregon (1876).

PENNSYLVANIA. (PA)

De staat is vernoemd naar de stichter William Penn en het Latijnse woord "silva": "Woud".
De bijnaam van de staat is Keystone state. De staat heeft een oppervlakte van 119.283 km², waarvan 2,7% water. De hoofdstad is Harrisburg en de grootste stad is Philadelphia.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) New Yok, New Jersey, Maryland, Verginia, Ohio en het Eriemeer.
De eerste kolonisten die zich hier vestigden kwamen uit Zweden en Nederland. In 1655 veroverden de Nederlanders het gebied tenb oosten van de delaware rivier. In 1681 schonk de Britse koning Karel II het gebied ten westen van de Delaware rivier, de voormalige Zweedse kolonie aan William Penn. Al in 1685 werd er de slavernij afgeschaft.  De staat behoorde ook tot de dertien Britse koloniën die voor de onafhankelijkheid vochten. Tijdens de Amerikaanse Burger Oorlog koos de staat de zijde van de Unie.
Op 12 december 1787 werd de staat lid van de V.S.


VLAG VAN PENNSYLVANIA.

De vlag van Pennsylvinia heeft een blauw veld met in het midden het het wapenschild.
Het wapenschild met bovenop een adelaar wordt gedragen door twee zwarte paarden staande op hun achterpoten.
Onder het wapenschild op een rood lint het motto van de staat: "Virte, Liberty and Independence" ( "Deugdzaamheid, Vrijheid en Onafhankelijkheid").


Op 13 juni 1907 werden de elementen op de vlag gespecificeerd, waarbij werd besloten dat het blauw het zelfde moest zijn als het blauw in de Amerikaanse vlag.

ZEGEL VAN PENNSYLVANIA.

Het zegel van de staat heeft aan de voorzijde, onder de adelaar een 
wapenschild schip, in het midden een ploeg en onderin drie korenschoven. De drie elementen symboliseren de handel, arbeid en de landbouw.
Aan weerszijden van het schild een olijftak en een maisplant die staan voor erkenning van het verleden en hoop voor de toekomst.Op de achterzijde van het zegel staat 
"Lady Liberty" dominerend de Tirannie 
in de vorm van een leeuw. Op een stok achter haar de muts van de vrijheid.
Het motto is een waarschuwing: "Both can't survive" ( "Beide kunnen niet overleven") in de buitenring.

Links het wapen van de Pennsylvania.De staat kent buiten het officiële staatszegel nog 12 aangepaste zegels voor de regeringsafdelingen.

RHODE ISLAND.(RI)

De naam is door de Nederlander gegeven als "Het Roode Eylant". De bijnaam van de staat is ; 'Ocean state". De hoofdstad is Providence en het is tevens ook de grootste stad.
Het eiland Rhode is het grootste eiland gelegen in de Narraganset Baai en verder zijn er de eilanden Prudence Island, Patience Island, Hope Island en Wanhoop Island.
De overige oppervlakte van de staat, het grootste deel ligt op het vaste land.
De staat grenst aan; (met de klok mee) Massachusetts, de Atlantische Oceaan, Connecticut en New York.
Rhode Island behoorde tot de dertien kolonies die tegen de Brise overheersing vochten.
De staat heeft een oppervlakte van 4005 km², waarvan 32,4% water.
Het eiland was oorspronkelijk bewoond door Indianen. Tijdens de Amerikaanse Burger Oorlog koos het de zijde van de Unie. Op 18 mei 1852 was het de eerste staat die de slavernij afschafte en onwettig verklaarde. Op 29 mei 1790 werd de staat lid van de V.S.


VLAG VAN RHODE ISLAND.

De vlag van Rhode Island is een vierkante witte vlag met behalve aan de mast zijde een gele rand.
In het midden een gouden anker met daaronder een blauw lint met het woord "Hoop".
Beide symboliseren ze  de hoop op een goede toekomst.
Rond het anker dertien sterren, waarvan de 13e Rhode Island is, die symboliseren de staten die lid waren geworden van de V.S.
 De vlag werd aangenomen in 1897.
ZEGEL VAN RHODE ISLAND.


Rhode Island werd in 1636 opgericht als een kolonie.
het anker in het midden geeft de verbintenis weer met de zeevaart.
Boven het anker het motto; "Hoop".
Het anker heeft ook te maken met een tekst uit de bijbel: Hebreeën, vers 6: 18-19.

Rechts het wapen van Rhode Island.
Links het historische wapen van Rhode Island.

Over de herkomst van de naam zijn buiten de naam de Nederlanders er aan gaven tijdens de ontdekking ervan door Adriaen Block, "Roodt Eylant" vanwege de rode kleur van de klei, is er nog een Italiaanse versie.
De Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni da Verrazzano zou in 1524 te zijn geland, op het nu Block Island geheten, dat het even groot was als het eiland Rhodos. Later ontstond er verwarring welk eiland hij bedoelde en zo kreeg het grootste eiland de Naam "Rhode Island".

SOUTH CAROLINA. (SC)

De staat dankt haar naam aan de Britse koning Karel I van Engeland. De bijnaam van de staat is; "Palmetto state". 
De staat heeft een oppervlakte van 82.965 km², waarvan 6% water. De hoofdstad is Columbnia wat tevens de grootste stad is.
South Carolina grenst aan: (met de klok mee) North Carolina, de Atlantische Oceaan en Georgia.
Het gebied werd vroeger bewoont door de Creek-Indianen.  Het was een van de dertien staten die streden voor hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.
Op 23 mei 1788 werd het officieel de 8e staat van de V.S. De belangrijkste rivier is de Savannah die een groot deel de grens met Georgia vormt.
South Carolina kende relatief veel slaven en sloot zich zodoende bij de Confederatie aan gedurende de Amerikaanse Burger Oorlog.


VLAG VAN SOUTH CAROLINA.

 De vlag van South Carolina heeft een blauw veld met in het midden een witte palm en in de linkerbovenhoek een gestilleerde weergaven van een nekbeschermer voor mensen of paarden.
De kleur blauw en de nekbeschermer gaan terug naar 1765 toen zij in een banier geplaatst werden.
De huidige vlag werd aangenomen op 28 januari 1861.
ZEGEL VAN SOUTH CAROLINA.

Het zegel van de staat werd aangenomen in 1776.
Het is opgebouwd uit twee ovale delen. In het linker deel de palmettoboom en een omgevallen eik. De palmettoboom vertegenwoordigd de zegevierende verdedigers en de omgevallen eik de Britse troepen. 
Onder de palm een motto: "Quis Separabit?" ("Wie zal ons scheiden" (van de U.S.). Onder de boom 12 speren, die de eerste 12 staten van de Unie vertegenwoordigen. Onder in het ovale donkergroene deel de tekst; "Animis Opibusque Parati" ( "Sterk in denken en middelen").
In het rechter ovale deel de Romeinse godin Spes wandelend op een strand bezaaid met achtergelaten wapens. De godin; symbool van hoop heeft een laurier tak in haar hand en achter haar de opkomende zon. Onder haar afbeelding de naam "Spes". Boven in de groene rand van het ovaal de spreuk; "Dum Spiro Spero" ( "Adem en Hoop")
Rechts het historische wapen van South Carolina (1876).


SOUTH DAKOTA. (SD)

Dakota betekend "Vriend van de Sioux". De bijnaam van de staat is; "Mount Rushmore state". 
De hoofdstad is Pierre en de grootste stad Sioux Falls.
De staat heeft een oppervlakte van 199.905 km², waarvan 1,6% water. De staat grenst aan: (met de klok mee) North Dakota, Minnesota, Iowa, Nebraska, Wyoming en Montana.
Het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen als de Lakota, beter bekend staant als de Dakota of de Sioux. Lakota betekend; "vriend".
het gebied was lange tijd in Franse handen en kwam later voor een deel in handen van de V.S. het andere deel kwam in handen van de Britten die het in 1818 na een verdrag overdroegen aan de V.S. 
De belangrijkste en grootste rivier is de Missouri. De staat trad op 2 november 1889 toe tot de V.S. 

VLAG VAN SOUTH DAKOTA.

De vlag van South Dakota heeft een hemelsblauw veld met in het midden en met stralen omgeven zegel van de staat.
De eerste vlag werd aangenomen in 1909 met aan de voorkant een gele zon en op de achterkant het zegel. In 1963 werden beide afbeeldingen samengevoegd zoals nu op de huidige vlag.
Tot 1992 vermelde de vlag; "The Sunshine State" in plaats zoals nu "The Mount Rushmore State".  

ZEGEL VAN SOUTH DAKOTA.

Het zegel van South Dakota werd in 1885 in gebruik genomen.
Boven in het zegel het motto van de staat; "Under God the People Rule" ("Met hulp van God zullen we regeren").
In het zegel worden worden een rivier met boot, een ploegende boer, een mijn, grazend vee en het landschap weergegeven welke de economie en de rijkdom van het land symboliseren.Zie vervolg: V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)